Vestingwerken

GR14 Vestingwerken

De vestingwerken, de stadsmuren en verdedigingswerken van Groenlo zijn gebouwd tussen 1548 en 1555 in opdracht van keizer Karel V. Na de inname van de stad door de Spanjaarden in 1606 zijn de vestingwerken verder versterkt en uitgebouwd naar een zeshoek volgens het zogenaamde Oud-Nederlands stelsel, dus met hoge aarden wallen in plaats van muren. In 1627 bestonden de werken uit een contrescarp met daarachter een beschermde weg, een stadsgracht van 30 meter breed, een onderwal en hoofdwal met daarop een borstwering.

De totale vestingwerken van Grol waren ongeveer 100 meter breed. De stad had drie stadspoorten; de Nieuwe Poort, de Beltrummerpoort en de Lievelderpoort.

 

Hebt u een suggestie over deze munt?